5 SKäL TILL VARFöR DU HAR åTERKOMMANDE URINVäGSINFEKTION - INFEKTIONSSJUKDOMAR,

5 skäl till varför du har återkommande urinvägsinfektionRedaktionen
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Att hålla kissa och inte dricka vatten under dagen är två av de främsta orsakerna som underlättar utvecklingen av mikroorganismer och uppkomsten av urinvägsinfektion. Känn de andra vanligaste orsakerna och förstå vem som löper högre risk för urinvägsinfektion