CLOMIPRAMID (ANAFRANIL) - BULLS OCH ÅTGÄRDER

Clomipramid (Anafranil)Redaktionen
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Anafranil är ett antidepressivt medel för oral användning, som verkar på centrala nervsystemet genom att öka koncentrationen av serotonin. Detta läkemedel är generiskt och kan hittas på apotek med namnen på Anafranil SR; Clo; Klomipramin; Fenatil. Indikation