SMäRTA VID URINERING OCH UTSöNDRINGAR I PENIS äR TECKEN På PHIMOSIS - LIVS INTIM
Huvud / Livs Intim / 2020

Behandlingsalternativ för barnfimos och huvudsymptomRedaktionen
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Hur man identifierar närsynthet och vad man ska göra för att bota
Spädbarnfimos är oftast naturligt reversibel, eftersom upp till 3 års ålder lossnar huden på penis vanligtvis spontant. Men när detta inte händer eller när andra symtom uppträder är det viktigt att barnläkaren konsulteras