FöRFöLJELSEMANI: HUR MAN IDENTIFIERAR OCH BEHANDLAR - PSYKISKA STÖRNINGAR,

Vad är förföljelsemanien och hur man behandlar denRedaktionen
15 tips för att gå ner i vikt och gå ner i magen
15 tips för att gå ner i vikt och gå ner i magen
Förföljelsemani är en psykologisk störning som vanligtvis uppstår på grund av låg självkänsla och lågt självförtroende. Ta reda på vilka egenskaper som hjälper till att identifiera jakten och vad du ska göra